Produkcja

Powstanie i wydobycie węgla brunatnego

Informacje o powstaniu i wydobyciu węgla brunatnego są dostępne tutaj…


Zagłębie Nadreńskie

W Zagłębiu Nadreńskim węgiel brunatny jest wydobywany już od XVIII wieku. Budowa pierwszej prasy brykietującej w Nadrenii w r. 1877 stworzyła podwaliny pod dużą gałąź przemysłu. …