Przerób węgla brunatnego w RWE Power w 2012 r.

 

Produkcja

min t

% masy

Brykiet 1,2325
Pył węgla brunatnego3,1865
Węgiel brunatny dlazłóż fluidalnych0,367
Koks z węgla brunatnego0,163

Zakład przeróbki Frechen

 

Zdolności produkcyjne:do 6,5 mln t surowego węgla brunatnego na rok
Produkty:pył węgla brunatnego, brykiet opałowy, brykiet przemysłowy

Zakład przeróbki Fortuna-Nord

 

Zdolności produkcyjne:do 5,5 mln t surowego węgla brunatnego na rok
Produkty:pył węgla brunatnego, węgiel brunatny dla złóż fluidalnych, koks z węgla brunatnego

Zakład przeróbki Ville-Berrenrath

 

Zdolności produkcyjne:do 5,0 mln t surowego węgla brunatnego na rok
Produkty:pył węgla brunatnego